Contabilitatea proiectelor europene

EnglishRomanian
a

Detalii

Data: 10 - 13.03.2021, Interval orar: 10.30 - 14.30

  /  Clase virtuale  /  Contabilitate și audit  /  Contabilitatea proiectelor europene

Contabilitatea proiectelor europene

1100lei

Despre acest curs

Data limită de înscriere: 26.02.2021

 

Seminarul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte o carieră în domeniul contabilității proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Programul de formare se adresează atât celor care doresc să fie inițiați în aspectele specifice legate de contabilitatea proiectelor europene dar și celor care își desfășoară activitatea în domeniu și își doresc aprofundarea cunoștințelor.

Tematica abordată:

 • Rolul şi responsabilităţile managerului financiar
 • Elaborare buget
 • Contabilitate – monografie contabilă
 • Raportări financiare
 • Legislaţie aplicabilă
 • Control financiar preventiv
 • Analiza cost-beneficiu a proiectului
 • Forme de infracţiuni financiare sau fraude financiare, riscuri – exemple
 • Control intern – exemple de proceduri
 • Audit intern – Strategia naţională anticorupţie 2016-2020
 • Identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale la corupție, stabilirea măsurilor ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile identificate
 • Analiza riscurilor în cadrul misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției
 • Elaborarea raportului de audit intern pentru misiunea de audit privind sistemul de prevenire a corupției

 

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

User registration

Reset Password