CFP și sistemul de Raportare FOREXEBUG – noutăți 2020

EnglishRomanian
a

Detalii

Data: 02 - 04.12.2020, Interval orar: 13.00 - 17.00

  /  Clase virtuale  /  Control Financiar Preventiv  /  CFP și sistemul de Raportare FOREXEBUG – noutăți 2020

CFP și sistemul de Raportare FOREXEBUG – noutăți 2020

1000lei

Despre acest curs

Cursul are o durată de 3 zile (12 ore) și este susținut de experți/ specialiști în control, audit și managementul riscului, management și principiile guvernanței corporative: Petre CRIȘAN și Paul SOVIANI.

 

Seminarul se adresează persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera profesională.

Subiecte abordate:

Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu

 • Scopul codului
 • Condiții necesare pentru numirea persoanelor care exercită CFPP
 • Principii pentru exercitarea atribuțiilor
 • Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercită CFPP
 • Evaluarea persoanei care exercită CFPP

Elemente practice privind exercitarea CFPP

 • Exemple și studii de caz privind exercitarea vizei de CFPP pentru operațiuni uzuale ale entităților publice
 • Deficiențe și erori posibile privind acordarea vizei (riscuri asociate și modalități de gestionare)
 • Model de procedură operațională privind organizarea și exercitarea CFPP în cadrul unei entități publice

Dezbateri și studii de caz personalizate

 • Discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului
 • Analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți
 • Dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți

Noutățile anului 2020 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG:

 • Structura analitică a conturilor în scop de raportare a balanței de verificare analitice la MFP
 • Sectorul public și deciziile bugetar-financiare
 • Managementul financiar – funcțiile acestuia
 • Bugetul de stat. Tipurile de bugete utilizate și sursa veniturilor la constituirea bugetelor de venituri și cheltuieli

Planificarea și execuția bugetară

 

Surse de finanțare

 

Aspecte legate de organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice

 • întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
 • patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe, etc.

 

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)

 

Implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG OMFP nr. 1026/2017

 

Prevederi legislative generale şi particularităţi privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice

 

Regulile privind finanțarea din Fonduri Structurale

 

Conturi analitice utilizate; evidenţa contabilă

 

Credite de angajament și credite bugetare. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice

 

Patrimoniul institutiilor publice. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale la MFP

 

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

User registration

Reset Password