BVC 2021 – noutăţi legislative privind întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli

EnglishRomanian
a

Detalii

Data: 09 - 10.12.2020, Interval orar: 12:00 - 16:00

  /  Clase virtuale  /  Contabilitate – Fiscalitate - Audit  /  BVC 2021 – noutăţi legislative privind întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli

BVC 2021 – noutăţi legislative privind întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli

1000lei

Despre acest curs

Cursul are o durată de 2 zile (10 – 12 ore).

 

Cursul este susținut de specialiști cu experiență practică în metodologie BVC din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Seminarul se adresează:

 • Administratorilor, directorilor generali, directorilor executivi
 • Şefi servicii: Analiză, Control, Bugete, Strategii
 • Echipelor de management din companie care au responsabilităţi financiare şi de bugetare în obiectivele de evaluare

Subiecte abordate:

NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE SUNT ACŢIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEŢIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2021

 

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ŞI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI

 • Perspective 2021 – Legea bugetului de stat pentru anul 2021
 • OMFP 3818/2020 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare
 • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017 şi OMFP 1951/2018
 • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
 • Alte acte normative incidente

CONTROLUL ŞI CONDUCEREA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PRIN BVC

 • Diagnosticul global ca bază de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC)
 • Conducerea prin bugete: structură, sistemul bugetar, Tabloul de finanţare
 • Paşii în bugetare (etape de realizare); Principii şi reguli pentru o bugetare reuşită
 • Controlul bugetar: analiza de eficacitate şi eficienţă
 • Principalii indicatori economico- financiari
 • Rapoarte de analiză în timp real

CASHFLOW MANAGEMENT ŞI BUGETAREA ANULUI 2021

 • Retratarea informaţiilor contabile
 • Agregatele financiare
 • Relaţia fundamentală a trezoreriei
 • Cash-flow-ul şi Tabloul de finanţare
 • Capacitatea de autofinanţare, nevoile de finanţare ale firmei şi echilibrul financiar
 • Ciclul financiar şi ciclul de exploatare
 • Rentabilitatea financiară; Indicatori
 • Exemplificarea modelului financiar pe date concrete ale unei companii client: Bilanţul financiar, Contul de Profit & Pierdere, Cashflow direct şi indirect, previziuni, etc
 • Bugetare 2021: construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activităţii generale; Bugetul activităţii de trezorerie, determinarea fluxului de lichidităţi
 • Verificări şi corelaţii
 • Rapoarte de analiză şi control la îndemâna managerilor

Studii de caz specifice companiilor participante

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

User registration

Reset Password